Ordliste

Det er totalt 8278 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 828
Ord Ordklasse Forklaring
Ta op Ukjent Når havren ble skåret med ljå, så fulgte noen etter og tok op og lagde bunter/nek av havren
Blækka Verb Slå havren med ljå
Biga trå Ukjent Tråd som blei brukt til å sy sko med, blei innsett med bek, tråden blei biga.
Jennleist Ukjent Verktøy/mal som blei brukt når dei reparerte å lagde sko.
Dør kom ein bless mæ snø Ukjent Der kom ein del snø.
Ukjent Tøa, Kort gras på våren før det er utvaksentr og beitegras etter slåtten
Ann dag peinsti Ukjent Andre pinsedag
Ann dag påske Ukjent Andre påskedag
Ann dag jol Ukjent Andre joledag
Smørslag Ukjent Tallerk med stort smørstykke
1 2 3 828