Ordliste

Det er totalt 6992 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 700
Ord Ordklasse Forklaring
Trivla ette Ukjent Gripe etter
Kabba Ukjent Ta av dage
Strokksola Ukjent Skrape opp nasa
Din rampunje Ukjent Tiltale til ein som har gjort noko ugreit
Din dåsemikkel Ukjent Negativ tiltale til andre
Ikkje fann Ukjent Bannord
Din dridunje Ukjent Kraftuttrykk
Din jækel Ukjent Bannord
Å i helsikke Ukjent Bannord
Kross bevar meg Ukjent Kraftuttrykk
1 2 3 700