Ordliste

Det er totalt 6947 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 695
Ord Ordklasse Forklaring
Rid Ukjent Innfall
Persa Ukjent Dampa klær
Løyma Ukjent Hesten la på øyren
Lykkja Ukjent Legga att eit dige
Lufse Ukjent Gå med for store klær
Lagga Ukjent Sette opp sko
Lagga Ukjent Ha på jore rundt tønner av tre
Laga te Ukjent Para
Låg i ei krøys Ukjent Låg i ein haug
Krodde Ukjent Rest i gryta etter å kokt feit, brukte ikkje det
1 2 3 695