Ordliste

Det er totalt 8273 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 828
Ord Ordklasse Forklaring
Ukjent Tøa, Kort gras på våren før det er utvaksentr og beitegras etter slåtten
Ann dag peinsti Ukjent Andre pinsedag
Ann dag påske Ukjent Andre påskedag
Ann dag jol Ukjent Andre joledag
Smørslag Ukjent Tallerk med stort smørstykke
Rigga sæg te Ukjent Ta på finklede
Vesållvre Ukjent Når du fekk ein vre på ståltråden så den gjekk av, så var dæ ein vesållvre, den tolte lite før den rauk.
Lampejos Ukjent Lys frå parafinlampe.
Ne Ukjent Ner
Bida Ukjent Små biter
1 2 3 828