Ordliste

Det er totalt 8079 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 808
Ord Ordklasse Forklaring
Ho hadde myje a faren Ukjent Ho likna ein del på faren i veremåte og i prek.
Sludren Ukjent ikkje nøyaktig
Reda ud Ukjent Betala
Krusa Ukjent bry seg om
Steingauga Ukjent Nogen som fæle te å festa å tura.
Dør va ikkje eves te Ukjent Der var ikkje hold i det, det var ikkje sant
Høyra skakt Ukjent Høyra feil av noko som blir sagt. misoppfatta.
Koggel Substantiv Kongle
Presten Ukjent Ei treklubba som blei brukt til å slå ned stokkan med når dei før stokkebygde hus.
Gud forsøyne mæg Ukjent Tru du ikkje, du skulle ikkje tru
1 2 3 808