Ordliste

Det er totalt 6997 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 700
Ord Ordklasse Forklaring
Jorplebinga Ukjent Avdelte binger i kjelleren til å oppbevara jordeple gjennom vinteren.
Bjørkeritla Ukjent Mosehorv av ihopbundne bjørkekvista
Plog Substantiv Til å pløga jorda med
Butta Ukjent Furutømmer blei kappa i butter som hadde rett lengde slik at det kunne sagast tønnestad av buttan.
Ore Ukjent Del av hestesile der baksilen var festa og der ein sette inn orepinne
Trivla ette Ukjent Gripe etter
Kabba Ukjent Ta av dage
Strokksola Ukjent Skrape opp nasa
Din rampunje Ukjent Tiltale til ein som har gjort noko ugreit
Din dåsemikkel Ukjent Negativ tiltale til andre
1 2 3 700