Ordliste

Det er totalt 6907 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 691
Ord Ordklasse Forklaring
Frivore Ukjent Åpen, fin plass
Framstyving Ukjent Tenåring
Fjadren Ukjent Tøysete i sin tale
Fislete Ukjent ubetydelig, lite
Fadda opp Ukjent Sy ldegga opp ein kjole
Æveløysa Ukjent Oppspinn
Han æ i emja Ukjent han kjeme
Æle Ukjent Frø, spire
Dregling Ukjent Ekstra stor spiker
Dona Ukjent Larme
1 2 3 691