Ordliste

Det er totalt 8048 registrerte ord.

Siste registrerte ord

1 2 3 805
Ord Ordklasse Forklaring
Uminnug Ukjent Uninnelig
Ta sæg atte Ukjent Bedrast, koma seg, (om surt øl til dømes)
Dæ æ noge som suge Ukjent Det er noge som trekke penger
Bodnan størkna te Ukjent Barna veks opp og blir til hjelp
Spinna Ukjent Krepera
Smukk Ukjent Gavmild, gjestmild
Dei slær på dæ Ukjent Dei lar det skinne igjennom i sin tale at dei trur noko er slik
Slett Ukjent lite
Skunna Ukjent Hast
Skrøna Ukjent Gje dump hul lyd
1 2 3 805