Vesållvre

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringNår du fekk ein vre på ståltråden så den gjekk av, så var dæ ein vesållvre, den tolte lite før den rauk.
Eksempel
Publisertsøndag 4. februar 2024 kl. 21:47
Sist oppdatertsøndag 4. februar 2024 kl. 21:47

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post