Trivla ette

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringGripe etter
Eksempel
Publiserttorsdag 1. april 2021 kl. 21:54
Sist oppdaterttorsdag 1. april 2021 kl. 21:54

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post