Løyma

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringHesten la på øyren
Eksempel
Publisertsøndag 7. februar 2021 kl. 21:48
Sist oppdatertsøndag 7. februar 2021 kl. 21:48

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post