Låg i ei krøys

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringLåg i ein haug
Eksempel
Publisertsøndag 7. februar 2021 kl. 21:35
Sist oppdatertsøndag 7. februar 2021 kl. 21:35

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post