Kross bevar meg

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringKraftuttrykk
Eksempel
Publiserttorsdag 1. april 2021 kl. 21:46
Sist oppdaterttorsdag 1. april 2021 kl. 21:46

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post