Kabba

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringTa av dage
Eksempel
Publiserttorsdag 1. april 2021 kl. 21:53
Sist oppdaterttorsdag 1. april 2021 kl. 21:53

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post