Jennleist

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringVerktøy/mal som blei brukt når dei reparerte å lagde sko.
Eksempel
Publiserttorsdag 14. mars 2024 kl. 9:12
Sist oppdaterttorsdag 14. mars 2024 kl. 9:12

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post