Høyra skakt

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringHøyra feil av noko som blir sagt. misoppfatta.
Eksempel
Publisertsøndag 29. januar 2023 kl. 18:24
Sist oppdatertsøndag 29. januar 2023 kl. 18:24

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post