Han æ i emja

OrdklasseUkjent
Emne(r)
Forklaringhan kjeme
Eksempel
Publiserttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:42
Sist oppdaterttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:42

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post