Framstyving

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringTenåring
Eksempel
Publiserttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:49
Sist oppdaterttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:49

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post