Fjadren

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringTøysete i sin tale
Eksempel
Publiserttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:48
Sist oppdaterttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:48

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post