Fislete

OrdklasseUkjent
Emne(r)
Forklaringubetydelig, lite
Eksempel
Publiserttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:47
Sist oppdaterttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:47

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post