Dregling

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringEkstra stor spiker
Eksempel
Publiserttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:38
Sist oppdaterttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:38

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post