Dør kom ein bless mæ snø

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringDer kom ein del snø.
Eksempel
Publiserttorsdag 14. mars 2024 kl. 8:44
Sist oppdaterttorsdag 14. mars 2024 kl. 8:44

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post