Biga trå

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringTråd som blei brukt til å sy sko med, blei innsett med bek, tråden blei biga.
Eksempel
Publiserttorsdag 14. mars 2024 kl. 9:14
Sist oppdaterttorsdag 14. mars 2024 kl. 9:14

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post