Æveløysa

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringOppspinn
EksempelHe du høyrd på æveløysa
Publiserttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:44
Sist oppdaterttorsdag 7. mai 2020 kl. 21:44

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post