Kav nauden

OrdklasseUkjent
Emne(r)
ForklaringSkikkelig dum
Eksempel
Publisertsøndag 20. oktober 2019 kl. 21:45
Sist oppdatertsøndag 20. oktober 2019 kl. 21:45

Har du merknader til dette ordet, send oss en e-post