Velkomen til Fjotlandsmaal.no

Me ser at ei heimeside vil vera nyttig i arbeidet okkas. Her kan me leggja ut innsamla fjotlandske ord og uttrykk, og dei som vil kan lett koma i kontakt med okke her. Du kan og senda inn ord og uttrykk her.

Andre ting vil koma til, men nå opnar med heimesida, så må det gå seg te ette kvert.
Me er glade for alle bidrag og forslag.